MAGYARORSZÁG SZEIZMOTEKTONIKAI VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉPÉNEK MEGALKOTÁSA ÉS ELEMZÉSE

1. Magyarország új neotektonikai térképe

2. Földrengések fészekmechanizmusa Magyarországon

Magyarország új neotektonikai térképe

A projekt 2019. évi (1. mérföldkő) egyik fő célkitűzését az új országos neotektonikus térkép szerkesztése jelentette, amelyet a Geomega Kft. munkatársai készítettek el a rendelkezésre álló 2D-3D szeizmikus adatrendszer, valamint számos publikált és publikálatlan neotektonikai tanulmány eredményeinek egységes szemléletű, integrált értelmezésével. Az elkészült új, 1:500 000 léptékű térkép korábban nem látott részletességgel mutatja be az ország területén a neotektonikus fázis során (kb. az utolsó 6-8 millió év során) létrejött, különböző eredetű (tektonikus és atektonikus) szerkezeteket (vetők és redők).
A térkép — Wórum, G., Koroknai, B., Koroknai, Zs., Fekete-Németh, V., Kovács, G., Tóth, T., 2020. Young geological deformations in Hungary. Geomega Ltd., Budapest. DOI: 10.17632/dnjt9cmj87.1 — mindenki számára korlátozás nélkül elérhető és letölthető az alábbi link (DOI) segítségével:
https://doi.org/10.17632/dnjt9cmj87.1

A térképezési munka hátterét és módszertanát, továbbá a legfőbb eredményeket az Earth Science Review (ESR) című folyóiratban 2020 novemberében publikált tudományos cikk — Koroknai, B., Wórum, G., Tóth, T., Koroknai, Zs., Fekete-Németh, V., Kovács, G., 2020. Geological deformations in the Pannonian Basin during the neotectonic phase: New insights from the latest regional mapping in Hungary. Earth-Science Reviews 211, 103411; https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103411 — foglalja össze. A cikk szerzői példánya (pdf) kérésre közvetlenül a szerzőktől érhető el.
Mindkét munkát két évvel ezelőtt elhunyt kollégánk, Prof. Dr. Horváth Ferenc emlékének ajánljuk, akinek kulcsszerepe volt a projekt létrejöttében, és akinek a hazánk és a Pannon-medence neotektonikai kutatása szívéhez mindig is különösen közel állt.

Földrengések fészekmechanizmusa Magyarországon

A földkéregben fellépő feszültségek ismerete alapvető fontosságú ahhoz, hogy megértsük egy terület neotektonikai folyamatait és a földrengések keletkezését. A feszültségtér becslésének egyik módja a földrengések fészekmechanizmusának ismeretén alapszik. A fészekmechanizmus, amely megadja a vetősík térbeli elhelyezkedését és a vetősík mentén történő elmozdulás irányát, lehetővé teszi, hogy következtetéseket vonjunk le a mélyben elhelyezkedő vetők szerkezetéről és kinematikájáról, valamint a rengéseket létrehozó kőzetfeszültségről. Jelen projekt egyik fő célkitűzése egy olyan megbízható fészekmechanizmus adatbázis létrehozása, amely alkalmas a Magyarországon és a Pannon-medencében fellépő feszültségtér becslésére.
Kutatásaink során probabilisztikus, nemlineáris hullámforma inverziós módszereket alkalmazunk a Pannon-medencében kipattant lokális és regionális földrengések fészekmechanizmusának meghatározásához. A számított forrásparaméterek megbízhatóságát is megbecsüljük. A meghatározott fészekmechanizmusok minősége és megbízhatósága elegendő ahhoz, hogy következtetéseket vonjunk le az epicentrális területek neotektonikai viszonyairól. Az általunk előállított és rendszeresen frissített fészekmechanizmus katalógus letölthető PDF formátumban.